Чийзкейк с извара

Рецепта за чийзкейк с извара

Ако си мислите, че не можете да направите чийзкейк вкъщи, защото е трудно и продуктите са скъпи, следващата рецепта ще ви накара да размислите, да запретнете ръкави, да сложите кухненската престилка и да...

Партньори

Откъде идва млякото за млечните продукти с марка "Хаджийски и фамилия"?

Критерии за качество и контрол

Сурово мляко предназначено за преработка в млекопреработвателното предприятие на „Хаджийски и фамилия” се изкупува от ферми първа категория разположени в плодородната Дунавска равнина.Всички ферми са под постоянен мониторинг от страна на предприятието и са покрили „Критериите за избор на доставчик на сурово мляко”. Всички са със въведени ДПП/ДХП и осигурени условия за хигиенен добив на мляко. Разработени са и се прилагат различни бонусни схеми насочени към производителите на сурово мляко, които целят подобряване на качеството и хигиената на млякото. Контрола на качеството на млякото е ежедневен и се извършва от шофьорите-приемчици - на място, както и в лабораторията на предприятието.

Откъде идват останалите суровини, използвани в нашата мандра?

Критерии за качество и подбор

Допълнителните суровини, които се влагат в производството на млечните продукти с марка „Хаджийски и фамилия” са от световни (CHR HANSEN, MULTIVAC, ALMER и др.) и национални производители на добавки, храни и опаковки за хранителни продукти. Всички доставчици на допълнителни материали покриват „Критериите за избор на доставчик на допълнителни материали”.