Чийзкейк с извара

Рецепта за чийзкейк с извара

Ако си мислите, че не можете да направите чийзкейк вкъщи, защото е трудно и продуктите са скъпи, следващата рецепта ще ви накара да размислите, да запретнете ръкави, да сложите кухненската престилка и да...

Екип

Екипът на "Хаджийски и фамилия" ЕООД

Хората, които превръщат млякото във висококачествени сирена, кашкавали, топени сирена, извара и деликатеси с марка "Хаджийски и фамилия"

В предприятието  са заети силно мотивирани, високо квалифицирани и старателно обучени ръководни, организационни и изпълнителски кадри.

Селекцията на персонала се извършва от ръководството на предприятието, чрез прилагане на стандартни методи за оценка и на база на дългогодишният си опит и образование.

Всичко това е причина за минималното текучество.

В производството, опаковане и складиране на млечни продукти са ангажирани 22 души, в изкупуване и транспорт на сурово мляко – 6 души, в разпространението на готовите млечни продукти са заети 6 човека, а в собствените търговски обекти – 7.

В екипа на предприятието са включени: Технолог, ветеринарен лекар, зоо-инженер, лаборант, майстори по производството на млечни продукти, инженер и др. с богат опит, образование и стаж. При необходимост се използват консултации на изявени специалисти в необходимата област.

Освен на формалните критерии за заеманите длъжности, всеки един избран „работник” преминава през входящо обучение и ежемесечни тематични обучения по програма утвърдена от ръководството на предприятието и одобрена и контролирана от официален ветеринарен лекар от ОДБХ. Организирано се извършва и повишаване на квалификацията на кадрите на отговорни позиции.

Обучението на персонала е изведено като приоритет от ръководството.